JUDr. JANA HOŠKOVÁ

- advokát

Advokátní kancelář

Advokátní kancelář JUDr.Jany Hoškové, zapsané v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou v Praze pod č.AK 12711 poskytuje generální právní praxi se zaměřením zejména na:

 • obchodní společnosti, evropské právo
 • trestní právo
 • exekuční řízení, insolvenční řízení
 • rozhodčí řízení, mediace,
 • zastupování při obchodních jednáních včetně tlumočení
 • konzultace, překlady.

Profil

 • 1998 - ukončení studia Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy
 • 2004 - ukončení magisterského studia v oboru Právo na Pravnické fakultě Palackého Univerzity v Olomouci
 • 2004 - roční absolventská stáž u Okresního soudu v Olomouci – trestní oddělení
 • 2005 - advokátní koncipientka v advokátní kanceláři
 • 2009 - úspěšné složení advokátní zkoušky, zápis do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou v Praze
 • 2015 - úspěšné složení státní rigorózní zkoušky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Služby

Obchodní společnosti, evropské právo
Rozhodčí řízení, mediace
Exekuční řízení, insolvenční řízení
Zastupování při obchodních jednáních
Konzultace, tlumočení, překlady

Cizí jazyky: němčina, angličtina, ruština
Publikační a vědecká činnost
Spolupráce s Českou advokátní komorou

Odměna

Odměna za poskytování právních služeb je případ od případu idividuální záležitostí. Vždy je brán ohled na specifické potřeby klienta a s ohledem k nim pak probíhá sjednání způsobu odměn, v souladu s Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.177/1996 Sb.

Smluvní tzv. „hodinová“, kdy se odměna advokáta určuje dle odpracovaných hodin za dohodnutou hodinovou sazbu či tzv. „paušální“ kdy je odměna advokáta určena po dohodě s klientem pevnou částkou za vyřízení určité právní záležitosti bez ohledu na časový rozsah právní služby.

V případě některých klientů, využívajících pravidelně právních služeb je možné dohodnout tzv. „paušální“ odměnu za určité časové období sjednané smlouvy o poskytování právních služeb, která je účtována zpravidla jednou měsíčně.

Kontakt

JUDr. Jana Hošková
Pod lipami 369/12, 779 00 Olomouc


Email: hoskova@hoskova.eu
Tel.: 724 357 446
ID: ayqy8me